fæzelier, fæzlier (adj.)

Espersen

Fäselier, fäslier (adj.)

i-it

Fäselier (Gudh.) el. fäslier (almindeligere), skrækkelig, forfærdelig, rædsom; it. som indgyder Ærefrygt, Respect, Beundring; bruges derfor ofte ogsaa til at betegne en høi Grad eller stor Mængde af Noget (samlg. falier): ‹ett fäslit vär›; ‹en fäseli udskrivnijng›; ‹ejn fäslier kar› = ‹ejn k. me fasa›; ‹ejn fäslier horra te å läsa›; ‹ejn fäslier håv päjnga›, en skrækkelig Mængde Penge; ‹ded e fäslit, så hon e grajn› (jfr. forøvr. Subst. fasa 2); Sk. faseli; Sv. faselig, faslig. Bornholmsken har intet tilsvarende Verbum; et saadant haves i Vestg., neml. fäsja, Sv. fasa, grue, gyse, ræddes; Jsk. Vends. fase, d. s.

Lærernes Ordbog

Fæzli (adj.)

forskrækkelig; (sv. fáselig af fása).