fæsta (f.) I

Espersen

Fästa (f.)

en Fangeline (Gudh.); Isl. stafnfesti, f. (festi, Toug til at fortøie med); Nsk. Festa, f., Toug til at fortøie Baade med (B. Actst. «ett Feste») Sv. fästa, f., Skibstoug.