föres (v.)

Espersen

Föres (v. dep.)

es-des-ts

skyde, støde til E.: ‹hajn föres å trös›, han skyder til mig og træder mig.