bâgbest (n.)

Espersen

Bágbést (n.)

pl. bagbester

Benævnelse paa et Øg, Arbejdshest: ‹vi ha’d ijkkje bäre ejn (ijn) dorra bagbester›, vi have det ikke bedre end deres Øg (jfr. best); høres sjelden og som Skjældsord = Dsk. Bagbeest. N. S. Bak-beest «ɔ: et Lastdyr (som bærer Byrder paa Ryggen); fig. et klodset Kvindfolk, som kun kan bruges til grovt Arbeide» (Br. Wb. I, 36; samlg. Richey I. Hamburg, p. 7: Back-beest, «et Dyr eller Menneske af usædvanlig Tykkelse»; jfr. Holl. bak-beest, stort, plumpt Skib el. Kjøretøi).