bâgre (n.)

Espersen

Bágré (n.)

1) den bageste Deel af Undervognen = Dsk. Almuespr. (Jsk., Nordsj., Falst.) et Bagrede, Bagred (Bag-Reh; Junge p. 373); Sk. en bagrea. Det modsættes fórrê (forr-re), n. forreste Deel af Undervognen, et Forrede (Moth.); Dsk. D. D. f. E. Jsk., Falst. o. fl. et Fremrede; Sk. en framrea.

2) Bagkrop af Kreature (Bagrede Bagred; Nordsj. Bag-Reh), modsat fórrê, Forkrop (Forrede). Om det forældede Ord re (rede) s. s.