âgerstakka (f.)

Espersen

Agerstakka (f.)

(de Thura B. B. p. 10; Skg. p. 55), betegner udentvivl Markrotten eller Fleischers: «den forsynlige Muus, mus oeconomus» (Naturhist. IX, p. 471). Agerstakkerne beskrives navnlig hos Thura som et Slags Markmuus, der ere noget større og tykkere end almindelige Muus, graaagtige, med en sortebruun Streg paa Ryggen, med korte Haler, meget lavbenede og med bredagtige Fødder. De findes undertiden at have sammensamlet hele Skjepper Byg i Ax under Jorden (hvoraf maaskee deres Navn lader sig forklare).