bakkavæj (f.)

Espersen

Bakkaväj (f.)

l. ä

bruges sine Steder om en Bjerg- eller Klippekløft i Almindelighed, medens den oprindelige og egentlige Betydning vistnok er: en Vig eller smal Bugt, der skærer sig ind i et Fjeld ved Kysten. Ordet er imidlertid temmelig sjeldent. Jfr. bakkaskår.