bâl, ball (præf.)

Espersen

Bal (præf.)

ball, bâl

som deels udtales ball (Gudh.; Vestl. o. fl.) deels bâl (ligeledes p. Vestl.), er et Ord, der danner første Led i adskillige Sammensætninger og betegner, at det Begreb, som Hovedleddet i Sammensætningen udtrykker, er tilstede i en meget betydelig Størrelse, Grad o. desl. Saadanne Ord ere: ‹baliven›, ‹balivader›, ‹balskjärna›, ‹balvär› (om hvilke s. nedenf.); dansk Almuespr. bal (Balgaas; vel ogsaa Baløine, baløiet, s. nedenf.). Ordets nærmeste Slægt lader sig neppe med Sikkerhed bestemme; samlg. Sv. bål, adj. umaadelig, overordentlig (bålt, adv. uhyre); Isl. bál (Baal) med forstærkende Betydning i Sammensætninger, som bálreiðr (egl. flammende vred), bálvondr, bálviðri (s. nedf.); ældre Høitydsk bal i Sammens.: slem, voldsom o.s.v. (Diefenb. I, Nr. 13 p. 272; jfr. Nordfris. baal, «malus»; ‹bâlsjörrig› = N. S., Dsk. balstyrig; sst. p. 439).