bâliven (n. (flt.))

Espersen

Báliven (n. (pl.))

meget store (og udstaaende) Øine. Deraf bálivader-ivad, adj. 2 E.: som har slige Øine. S. Bal. I samme Bemærk. forekommer i Moths Ordbog: Baløine; baløiet («uden Tvivl som Almuesord» Molb. D. L. p. 29; jfr. sst. p. 28 sjæll. Balgaas, stor, svær, klodset Person).