barnlaia (f.)

Espersen

Barnleia (f.)

et nu sjeldnere, men forhen ganske almindeligt Ord, betyder egentlig Liggen med Barn, Barselseng (jfr. Nsk. Isl. lega, f., Liggen, Tilstanden at ligge), men bruges og har i Mands Minde stedse været brugt i Bemærkelsen: Barselkost, Mad (f. Ex. Hønsesuppe o. desl.), som man bringer til en Kone, der ligger i Barselseng; altsaa = ‹barnleiemad› (hvilket Udtryk brugtes tidligere i Gudh. ved Siden af hint): ‹ad bära barnleia›, bringe Barselkost; Sk. baléja, Barsel; baléjemad, Mad, som af Gjæsterne medbringes til Barselgilde.