borsta, bossta (m.) I

Espersen

⟦1⟧Borsta, bosta (m.)

å

Borsta og (Gudh.) bosta,

1) en Børste paa Dyr, navnlig Sviin; Sv. borst, n.; Tsk. Borste, f.; Isl., Nsk. bust, f.

2) det deraf dannede Redskab: Børste; Sv. borste, m.; Nsk. Boste, m.; Isl. busti, m; Tsk. Bürste, f.