bæltuer (adj.)

Espersen

Bältuer (adj.)

u-ut

som er sort, men har et hvidt Bælte el. Streg om Livet (om Køer; jfr. ‹svårtbälta›); Moth: bæltet d.s. Dog bruges det og om andre Gjenstande, som ere sorte med hvide Bælter, f. Ex. ‹bältua vānta› (Uldvanter).

Teinnæs

bæltuer (adj.)

tværstribet, ‹bæltua håzzer›.