beskobba (v.)

Espersen

Beskobba (v. tr.)

åar-ada-ad

bedrage; Tsk. beschuppen, jfr. Dsk. skuffe og (Baden D. L. O.) beskuffe.