billier (adj.)

Espersen

Billier (adj.)

i-it

billig, bruges ei sjelden i Bet. taalelig, rimelig, med Maade, hvor Talen er om noget Slemt, f. Ex. ‹ifjor ble där stolled fäslit; iaar har ’ed vad billit el. billiara›, ifjor blev der stjaalet forskrækkeligt; iaar har det været taaleligt, været mere Maade med det; jfr. Angel. bille (billig) i Udtryk som: den Syge er igjen saa billig, ɔ: det er taalelig godt med ham.