bizzinjg (m.)

Espersen

Bissijng (m.)

Benævnelse paa en Tand (navnlig om Børn og i Tale til dem): ‹e di små bissijngana galna?› jfr. Dsk. Smaabisser, pl.; Tsk. Beisserlein; N. S. Byterkens, d. s.