bjøgg (n.)

Espersen

Bjugg (n.)

nordl. f. Ex. Gudh. bjogg; vestl. bjögg

Byg; Sv. bjugg, n.; jfr. Udtog af Bornholms Jordebog fr. 1599 (Hübertz p. 532 o. f.) hvor Formen Biug findes heelt igjennem. Forøvrigt bruges almindeligere om denne Sædart Ordet ‹korn›, ligesom i Sverrig og de sydlige Egne af Norge og af Almuen i Danmark.