blagga (v.)

Espersen

Blagga (v. intr.)

ar-ada-ad

med ‹›, sidde og klatte, smøre til, naar man skriver (især om Børn); maaskee beslægtet med Tsk. (N. S.) Black, Blæk.

Lærernes Ordbog

Blagga (v.)

klatte.

Teinnæs

blagga (v. intr.)

-ar, -ada, -ad

klatte, smøre; ‹seddan du sidder å blaggar pappered te›.