blakka (f.)

Espersen

Blakka (f., pr. (f.))

Benævnelse om en Ko eller Hoppe af blakket Farve: ‹gakk ud å se te Blakka!› (Nsk. Blakka (om en Hoppe); derimod Falst. Blakke, figurlig Benævnelse om en Markmuus[)].