floiför (adj.)

Espersen

Floiför (adj.)

t 2 E.

flyvefærdig, som kan flyve (om Fugleunger): ‹ejn floiför foulaunga›; Östg. flogför, Sv. flygför.