blinka (v.)

Espersen

Blinka (v. intr.)

ar-ada-ad

blinke, bruges kun i yderst faa Tilfælde, f. Ex. om Kornmo; ellers bruges blyjnkja (s. s.).

Teinnæs

blinka (v. intr.)

give blink; ‹fyrn blinkar›; ‹i awtan kajnj ijnj se sânhammarfy[r]n å blinka›.