blozza (v.)

Espersen

Blossa (v. intr.)

åar-ada-ad

blusse; Isl., Sv. blossa.

Teinnæs

blåzza (v.)

se Esp. overf.: ‹når hon ræjti blåzzar på å rajna›, dvs. rigtig tager fat; ‹hon skar så de blåzzada›, dvs. det gik i en lynende fart. ‹di sloes så de blåzzada›.