fæzlia (adv.)

Espersen

Fäslia, fäslian (adv.)

forskrækkeligt, forfærdeligt, rædsomt; hyppigen fig. = overmaade, overvættes (jfr. falia); den første Form bruges ved Adjectiver og Adverbier; den sidste ved Verber: ‹fäslia styjgger, nagger, oner — nätter, goer o.s.v.›; ‹fäslia hause›; ‹ni bajnas så fäslian (ogsaa: fäslit)›, I bande saa forskrækkeligt; Sv. faseligt, fasligt, fasligen; Sk. faselit.