blåggarn, blågarn (n.)

Espersen

Blåggarn (n.)

Blaargarn; Sv. blaggarn og blångarn; Sjæll. Blaargen, Angel. Blahrgen (lignende F. i fl. a. Provindser). Ordet bruges baade om Blaargarn og Blaargarnstøi.