blåna (f.) I

Espersen

Blåna (f.)

Mørkning (Gudh.); jfr. Dsk. en Blaane, blaalig Sky el. Taage.

Teinnæs

IIblåna (f.)

mørk drivsky.