blædda (f.)

Espersen

Blädda (f.)

en lille flad Hob udtømt Skarn i blød Tilstand, især en blød Kokase (‹koblädda›) mods. kasa (‹kokasa›); Sk. kobladda; Jsk. Blat og Blatte, en liden Deel flydende Ting; deraf en Koblat. Disse Ord ere opstaaede ved Onomatopøie, ligesom Jsk. Bladder, Blæber (jfr. Blæb, Koblæb, Kokase) = Dsk. Pladder, Pludder = Bh. ‹plödder›, ‹plöddra›. Forøvrigt bruges ogsaa Bh. ‹blädda› fig. om en lav Hue, som falder fladt ned paa Hovedet.

Teinnæs

blædda (f.)

jf. u. bladda.