blæjlaider (adj.)

Espersen

Bläjlajder (adj.)

lajd(t)-lajt

blegladen, bleg af Ansigtsfarve (jfr. lajder); Isl. bleikleitr; Nsk. bleikleitt; Sv. bleklett og -lagd.