bo (m.) I

Espersen

Bo (m.)

pl. bo (for: boa); best. F. boijn, pl. bona (for: boana)

Beboer, men bruges kun i Sammensætning. Formen svarer til Dsk. og Sv. bo; Nsk. bu; Isl. búi. Det bruges ei blot som i Dsk. om Beboerne af forskjellig Himmelegn, Jordbund o. L. eller af Provindsdele og Øer (Molbo, Thybo, Fyenbo) og i almindeligere Udtryk f. Ex. Nabo, Gjenbo; men ogsaa om Beboere af Stæderne og Fiskerleierne paa Bornholm f. Ex. ‹Rönnabo›, ‹Svānikabo›, ‹Gūdhjemmabo›, ‹Listabo›, ‹Vångabo›, og af Sognene: ‹sounabo› (= Sv. socknebo), Sognefolk; ‹Røbo›, Beboer af Røsogn; ‹Östre-Larskjärkjebo›; ‹Vestre-Markjärkjebo› o.s.v.