boiseknapp (m.)

Espersen

Bojseknapp (m.)

1) Buxeknap.

2) figurlig Benævnelse, som Bønderne i Røsogn bruge om den saakaldte Ondurt (s. Lausurt) paa Grund af Blomsternes Lighed med de store gule Knapper, som brugtes tidligere; naar en Mand har en stor Mængde af det Ukrud i sin Jord, hører man dem udbryde: ‹koss, hvor däjn majn har männa bojseknappa (mange Buxeknapper) !