bonarøssen (n.)

Espersen

Bonarössen (n.)

Bonderosine (jfr. rössen), Navn paa Axelbærret [s. Akselbär]. Oprindelsen dertil angives hos de Thura (p. 35): «disse Bær — siger han — bruges af Bønderne i deres Pølser i Steden for Rosiner, hvorudover de i Kjøbstæderne kaldes Bonde-Rosiner». Denne Brug er ganske forsvunden (var det, som det synes, allerede paa Skougaards Tid; s. B. B. p. 43), hvorfor Navnet nu høres yderst sjelden.