bone (propr.) II

Espersen

⟦2⟧Bone (pr.)

Navn paa en gammel, berømt, bornholmsk Slægt (s. Skg. B. B. p. 224). Navnet, som tidligere skreves saaledes (s. De Thurah p. 135) og endnu udtales saaledes, er senere i Skrift blevet forandret til Bohn. Det er sandsynligen opstaaet af det ovennævnte ‹bone›, ligesom det svenske Familienavn Bonde af bonde.