borrijnholm (propr.)

Espersen

Borrijngholm (pr.)

(Isl. Borgundarhólmr), Bornholm; deraf Borrijngholmara, Bornholmer; borrijngholmsker-borrijngholmsk-borrijngholmst, bornholmsk. Navnet ‹Borrijngholm› bruges altid af de Indfødte. Den Form (Boringholm, Borringholm) er ogsaa brugt i Gavebrevene af 1658 og 59, hvorved Indbyggerne overdroge Øen til Kronen Danmark; ligesom og dernæst i Fredrik 3s aabne Breve til Bornholmerne af 1658 og 59 (s. De Thurah p. 247 —51; Skg. B. B. 132).

Teinnæs

bårrijnjhålms (adj.)

(gen. brugt som adj.) ‹en bårrijnjhålms kjærka›, ‹et bårrijnjhålms or›; ‹många ude dæsse bårrijnjhålms orn›.