boll (m.) II

Espersen

Boll (m.)

å

egl. Stamme af et Træ, eller Legeme uden Hoved, Hænder, Fødder (Lat. truncus), af hvilke Bemærkelser een eller begge findes i de tilsvarende Ord i de beslægtede Sprog og Dialekter, bruges kun i et Par overførte Betydninger og bemærker

1) et Rivehoved, det Stykke Træ, hvori Rivetænderne fæstes; jfr. Dsk. Bul i Harven, Harvebul.

2) Livstykke uden Ærmer; tidligere baade om Kvind- og Mandfolks Klædemon; nu kun om Mandfolks og er tildeels afløst af O. ‹väst›; Isl. bolr, m., og Nsk. Bol, Bul, m., d. s. om begge Kjøn; Sjæll. en Bulle og Sønderj. et Bull, d. s. men kun om Kvindfolk; derimod bruges i almindeligere Forst. Dsk. (og Gottl.) Bul, Sv. bål, om den Deel af et Klædebon, som skjuler Livet (f. Ex. Bullen paa en Skjorte, Særk, Trøie).

Teinnæs

båll (n.)

betyder nu altid undertrøje uden ærmer (både til kvinder og mænd). Erstattede i gamle dage uldtrøje under linnedet, der først for nylig er trængt ind blandt den bh. almue.