borsta, bossta (v.) IV

Espersen

[2]Borsta, bosta (v. tr.)

åar-ada-ad

Borsta og (Gudh.) bosta, børste; Sv. borsta; Isl. busta; Nsk. bysta.