boska (m.) I

Espersen

Boska (m.)

å

Busk; Sv. buske, m. (Tsk. Busch, m. = Gebüsch, Krat). Den bestemte F. ‹boskana› bruges om en lille Skov, hvor Buske og lave Træer vexle, og hvor Folk gjerne samles Søndagen efter St. Hansdag, hvilken Dag derfor benævnes: ‹boskesönda›. Hvert Herred, ja selv nogle Sogne have saadanne særegne Smaaskove, som stedse bære hint Navn.

Teinnæs

bås(s)ka (m.)

busk, bruges også i bet. tot: ‹hajnj ryjkjte (ry:jte) ejnj båsska græs åpp›. ‹gå i båsskana› – ved skovgilde liste sig afsides med en pige.