boss (m.) I

Espersen

⟦1⟧Boss (m.)

å; haardt ss

1) Bossel, Keglekugle; Fyen. en Bos (aa); Sjæll. et Bos (aa); Gottl. baus; N. S. Boszel, Boossel, f.

2) fig. Hoved (i Spøg): ‹hvor du e rör i bossijn› (rød i Hovedet).

Teinnæs

I båss

se Esp. ‹rör i båssijnj såm en ælleskryna›.