allara (adj.)

Espersen

Allara (⟦adv.⟧)

(Gudh. og p. Vestl. tildeels) bruges ved Yttring af Bifald, Beundring o. L.: ‹ded e reiti állara!› ‹ja ded va állara!› det er, var meget, mærkværdigt, herligt, superb! (naar man f. E. hører noget Interessant; naar noget Behageligt sættes frem for Een o.s.v.); ‹naj, allara!› nei, det var meget! Ordet er upaatvivlelig en ældre Form af allvor, f. og n. Alvor (s. d. følg. O. [allarafujller]) og svarer saaledes nærmest til Isl., Sk. alvara, f. (Sv. allvar, allvare, n.).

Teinnæs

Iallara (adj.)

[al:ara]indecl.

fremragende dygtig; ‹ded va ejn allara kar› – en fremragende dygtig mand.

IIallara

Esp.; ‹i allara›.