botta (f.)

Espersen

Botta (f.)

å

en Fisk af Flynderslægten, Pighvar; Ordet er d. s. s. Sv. butta, f.; Tsk. Butte og Bütt, m. (der rigaische Bütt); Dsk. Bøtte (Ryskebøtte, rigske Bøtter), hvilke, ligesom Engl. og Fr. turbot, bruges om forskjellige Slags Flyndre.