bramma (v.)

Espersen

Bramma (v. intr., v. refl.)

ar-ada-ad

bramme, gjøre sig til, bryste sig, bruges ofte paa Vestl. som v. ref.: ‹hajn brammar sei svart›.

Teinnæs

bramma (v.)

se Esp. ‹ja hon går dær å brammar› – storagtig, mente sig.