brânter (adj.)

Espersen

Brānter (adj.)

brānt 2 E.

brat, steil: ‹ejn branter bakka›; deraf Stednavnene: ‹Brantabakkana›, Bratfjeldene; ‹Brantasteiana›, Bratstierne, i Nærheden af (Gudh.); Sv. brant (sjeldnere ved Assimilation bratt; Isl. brattr; Nsk. bratt’).