allians (adj.)

Espersen

Allians (⟦adj.⟧)

høres ofte i Talemaaden: ‹ad varra allians›, at være forbundne, have sluttet sig sammen, være gode Venner o. dsl.: ‹koss! di to e så allians›, kors! de to ere rigtig sammengroede; sjeldnere: ‹ad varra allians me ejn›. Det franske alliance, brugt paa en besynderlig Maade som et Adjectiv.