bro (f.) I

Espersen

Bro (f.)

bruges i Bh. kun om en Træ- eller Steenbygning, som danner en Vei over et Vand, Aa, Bæk, = Isl. brú, f.; jfr. nedf. bryjggja 2.

Teinnæs

I bro (f.)

bro. ‹nu e dær bro lajt› = lagt en bro, bygget en bro.