bråswalpad, bråsvalpad (adv.)

Espersen

Bråsvalpad (adv.)

brat, pludseligt: ‹höstijn kommer så bråsvalpad i år› (Gudh. og Omegn); sammensat af ‹brå› = brâ (s. s.) og ‹svalp›, skvalp (s. s.) eller v. svalpa, skvulpe.