brødda (f.) II

Espersen

⟦1⟧Brödda (f.)

Vei ned ad en brat Bakke, en bakket Huulvei; hvor den staaer i Forbindelse med et Aaleie, kaldes den ‹åbrödda›. Ordet er indskrænket til Nordbornholm, hvor saadanne findes hyppigt; ofte benævnes de efter Stedet, de staa i Berørelse med, f. Ex. ‹Gudhjemmabröddarna›. Jfr. Nsk. Braut, f., en Bakke eller en Vei, som gaaer op ad en Bakke (brautet, bakket: om Veie); Dal. broot, «collis proclivis» (Ihre D. L. p. 25); samlg. Vestg. brota, Kløft.

Teinnæs

Ibrødda (f.)

se Esp. Efter lærer Larsen var i Rutsker en ‹brødda› vej, der er lavet over en dyb dal ved at man har taget af de to skrænter, eventuelt den ene, og fyldt i dalen for at gøre vejen mindre stejl.