bælla (v.) I

Espersen

Bälla (v. tr.)

af bäll A 4, ‹bälla i sei›, fylde sig (med Drik) = Dsk. d. T. bælge, bælle i sig. Jfr. bänna, blära, ‹fjäla i sei›.