böl (m.) II

Espersen

⟦1⟧Böl (m.)

bruges kun med best. Art. og hyppigt i Genitiv

bruges kun med best. Art. og hyppigt Genitiv i samme Betydning, som Dsk. Pokker (= Fanden, men mildere Udtryk), Pokkers (om noget Ualmindeligt, enten nu i god elter slet Forstand): ‹bölijn häjller!› Pokker heller! ‹ded va då bölens!› det var da Pokkers; ‹bölens starker›, Pokkers stærk. Ordet er vel opstaaet ved Sammentrækning og det samme som Sv. böfvel, m., spøgende Udtryk for: djefvul (f. Ex. det var böfveln!); Nsk. Bøvel, d. s.; Dal. (Store Tuna S.) bäfvil. Imidlertid kunde det bornholmske Udtryk ogsaa være opstaaet ved en figurlig Anvendelse af Ordet ‹böl›, Bøddel, eller i Lighed med den figurlige Brug af ‹kattijn›, kattens (s. s.), af et sandsynligen eengang i Bornholmsken tilstedeværende, men nu forsvundet Ord = Sk. og Smål. böl, Nsk., Angel. Bol, Isl. boli, Nørrej. Böll, Sønderj. Bull, Engl. bull, Tsk. Bulle, Bolle, hvilke Ord bruges om Tyr, gildet Tyr, Oxe. Jfr. Isl. (B. H.) boli, en Bussemand, som Nogle pleie at skræmme Børn med.

Teinnæs

bölijnj maj

ed: pokker ta mig: ‹ded kajnj di bölijnj maj ijkje›.