daisvarkje, dâsvarkje, dasvarkje (n.)

Espersen

Dajsvarkje, dāsvarkje (n.)

Dajsvarkje og (Gudh.) dāsvarkje. Dagsværk (B. A. Landeb. og Jordeb. Dagsuercke); Sv. dagsverke; Isl. dagsverk. Det betegner især det personlige Pligtarbeide, som Udbyggeren el. Huusmanden gjør hos Bonden.

Dāsvarkje

(Gudh.) [s. Dajsvarkje.]