dâlakar (m.)

Espersen

Dalakār (m.)

Benævnelse paa en Mand af overordentlig Størrelse og Kraft (jfr. kar). Ordet er d. s. s. Sv. Dalkarl, en Mand fra det historisk bekjendte Dalarne.