dallra, daldra (v.)

Espersen

Daldra (v.)

s. Dallra.

Dallra, daldra (v. intr.)

ar-ada-ad

dingle, ikke staae fast; ogsaa daldra (Gudh. og fl. St.): ‹gå å dallra som svirenes folk›; jfr. Sv. dallra, dirre, ryste, bævre.