dall (s.)

Espersen

Dall (⟦s.⟧)

bruges i Udtrykkene: ‹stå på dall›, staae paa Vip; ‹stå dall›, staae og vakle, især om et lille Barn, man vil lære at staae, som ikke kan bevare Ligevægten, naar man har stillet det opreist og derpaa slipper det; s. d. følg. Ord. Dallra.