dawra (m.)

Espersen

Daura (m.)

Morgenmad (Davre; Isl. dagverðr). Dette Ord, som under forskjellige Former forekommer i Nsk., Sv., Sk., dansk Almuespr., høres kun sjeldent paa Bornholm og har i Mands Minde ei været i almindelig Brug; man betragter det endog som et fra Sjæll. laant Udtryk. S. forøvr. Mål.